Elektroniczna weryfikacja VAT

Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT jest możliwe już od 26 czerwca 2015 roku, dzięki uruchomionemu przez Ministerstwo Finansów narzędziu internetowemu. Potwierdzenie numeru VAT następuje na bazie wpisanego numeru NIP danej firmy, czyli jej indywidualnego identyfikatora.

Więcej...

Jak to działa?

Od połowy 2016 roku każdy przedsiębiorca ma możliwość sprawdzenia on-line statusu VAT swoich kontrahentów. Po zmianie przepisów w styczniu 2017 roku, jest to obowiązek przedsiębiorców. Muszą oni obecnie kontrolować czy każdy z ich kontrahentów jest czynnym podatnikiem VAT.

Udostępniona przez Ministerstwo Finansów usługa ma jednak pewną niedoskonałość – pozwala wpisywać tylko pojedyncze numery NIP, bez możliwości grupowej weryfikacji wielu podmiotów jednocześnie. Jest to znaczące utrudnienie, zwłaszcza dla większych firm, które obracają setkami, tysiącami faktur każdego miesiąca. Sprawdzanie statusu VAT zajmuje wtedy zbyt wiele czasu, dlatego warto korzystać z narzędzi, które pozwolą to zautomatyzować i przyspieszyć.

Sprawdzenie VAT - szybko i skutecznie

Przygotowane przez nas produkty i usługi pozwalają weryfikować status VAT wielu kontrahentów w jednym zapytaniu. Jest to rozwiązanie wygodne i efektywne, dzięki któremu zaoszczędzą Państwo cenny czas swoich pracowników. Elektroniczna weryfikacja VAT może zostać wykonana za pomocą:

  • biblioteki, którą zainstalują Państwo w posiadanym oprogramowaniu,
  • usługi sieciowej (webserwisu),
  • naszego portalu internetowego – poprzez przesłanie nam zbioru numerów NIP do sprawdzenia.

W przypadku każdego z powyższych wariantów, otrzymany wynik weryfikacji VAT jest zawsze odpowiedzią otrzymaną z serwisu Ministerstwa Finansów, więc jest to informacja pewna i rzetelna.

Wkrótce zostanie również udostępniona możliwość ciągłej realizacji usługi weryfikacji. Oznacza to, że nasz serwis będzie codziennie kontrolować status Państwa kontrahentów i na bieżąco powiadamiać o wszelkich zmianach.

Produkty

Biblioteka

Dla deweloperów - biblioteka .Net dll do bezpośredniego wykorzystania w Microsoft Dynamics AX i innych systemach działających w środowisku MS Windows.

Usługa sieciowa

Dla deweloperów - usługa sieciowa zwracająca status weryfikacji podatnika VAT.
 
Dostępne wkrótce.

Weryfikacja on-line

Dla każdego - wklej listę NIPów, otrzymasz plik ze statusem VAT dla każdego przesłanego NIPu.
 
Dostępne wkrótce.

Sprawdzanie i potwierdzenie numeru VAT

Po sprawdzeniu VAT, można otrzymać jeden z trzech komunikatów, które informują, że dany podmiot:

  • nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,
  • został zarejestrowany jako podatnik VAT,
  • mimo wcześniejszej rejestracji, jest zwolniony z podatku.

Ceny

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka wariantów cenowych naszych usług.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Licencja ONE

3 500 zł

Biblioteka - bezterminowa licencja

Dla 1 firmy (użytkownika)

Nowe wersje przez 1 rok

Wsparcie dla programistów

Licencja OPEN

Indywidualnie

Biblioteka - bezterminowa licencja

Bez limitu firm

Nowe wersje przez 1 rok

Wsparcie dla programistów

Abonament ONE

dostępne wkrótce

Dostęp do webserwisu

Dla 1 firmy (użytkownika)

Pierwszy miesiąc gratis

Wsparcie dla programistów

 

Abonament OPEN

dostępne wkrótce

Dostęp do webserwisu

Bez limitu firm

Pierwszy miesiąc gratis

Wsparcie dla programistów